Udogodnienia


Pearson Vue zapewnia wsparcie dla osób posiadających udokumentowane specjalne potrzeby edukacyjne. Zakres przyznanych udogodnień rozpatrywany jest indywidualnie dla każdego przypadku.

Aby skorzystać z oferowanych udogodnień należy złożyć odpowiedni wniosek przed rezerwacją egzaminu. Zasady aplikowania o takie udogodnienia znajdują się na stronach Pearson Vue oraz organizacji certyfikujących. Do wniosku o udogodnienia należy dołączyć dokumentację lekarską wraz z uzasadnieniem.

Rodzaje udogodnienień

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach organizacji certyfikujących szukając takich fraz jak: „test accommodatnions”, “special arrangements” lub “reasonable adjustments“.

Przykładowymi udogodnieniami oferowanymi przez w Autoryzowanych Centrach egzaminacyjnych Pearson VUE są:

  • wydłużony egzaminu
  • wydłużone przerwy
  • oddzielne pomieszczenie egzaminacyjne
  • oprogramowanie ułatwiające czytanie np. ZoomText Magnifier

Przykłady oragnizacji oferujących udogonienia

GMAT logo

Osoby planujące przystąpienie do egzaminu GMAT powinny zapoznać się z informacjami zawartymi w GMAT Handbook oraz GMAT Supplement for Test Takers with Disabilities.

Po przyznaniu udogodnień egzamin należy umówić telefonicznie. Tylko w ten sposób rezerwacja uwzględni przyznane udogodnienia.

GMAT Supplement for Test Takers with Disabilities
GMAT Handbook
The Institute of Internal Auditors logo

Na stronach IIA udogodnienia nazywane są “Special Accommodations“.

Kandydaci powinni wypełnić officjalny formularz (the IIA’s official Accommodations Application).

W trakcie rozpatrywania wniosku kandydaci mogą byc proszeni o przesłanie dodatkowej dokumentacji.

IIA Certification Candidate-Handbook 2022

Procedury wnioskowania o udogodnienia (exam accommodations) w trakcie egzamin Project Management Institute (PMI) `znajdują się pod linkiem. .

Kandydaci powinni zapoznać się z z przewodnikiem (Exam Accommodations Guidelines) oraz wypełnić officjalny formularz (Accommodation Request Form).

(ISC)2 logo

Osoby ubiegające się o udogodnienia powinny wypełni wniosek i przesłać do (ISC)² przed rejestracją egzaminu na adres e-mail: membersupport@isc2.org. W treści maila należy zamieścić informacje o jakie udogodnienia wnioskujemy, niezbędna dokumentację, nazwę egzaminu oraz lokalizację Centrum Egzaminacyjnego, w którym zamierzamy przystąpić do egzaminu.

Szczegółowe informacje o zasadach wnioskowania o udogodnienia znajdują się na stronie (ISC)² w sekcji Requesting Special Accommodations.

(ISC)2 Accommodations Form
GED Testing Services logo

Zasady i zakres udogodnień o jakie można wnioskować znajduje się na stronach GED Testing Services pod adresem: https://ged.com/about_test/accommodations/.

Osoby ubiegające się o takie udogodnienia powinny zapoznać się z instrukcja wnioskowania o takie udogodnienia.

Zasady udzielania zgody na udogodnienia dla osób przystępujących do egzaminu UCAT określone są na stronach the The UCAT Consortium w zakładce Access Arrangements.

the LNAT Consortium logo

Zasady udzielania zgody na udogodnienia dla osób przystępujących do egzaminu LNAT określone są na stronach the LNAT Consortium Ltd w zakładce Exam Access Requirements.

CAIA Association logo

Zasady udzielania zgody na udogodnienia dla osób przystępujących do egzaminów CAIA określone są na stronach the CAIA Association w zakładce Special Accommodations.

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?