Nowe zasady wyjazdów do UK

W zwiazku z Brexit-em Wielka Brytaninia wprowadziła obowiązek wizowy dla osób zamierzających osiedlić się lub/i pracować na jej terenie. Jednym z wymogów jest konieczność formalnego potwierdzenia znajomości języka angielskiego.

Aby potwierdzić znajomośc języka angielskiego należy podejśc do egzaminu SELT (secure English language test). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkie Brytanii (Home Office) autoryzowało cztery firmy, które mogą takie testy przeprowadzać:

  • Pearson
  • PSI Services (UK) Ltd
  • IELTS SELT Consortium
  • LanguageCert

bbia Sp. z o.o jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson Vue Select i jedym centrum w Polsce oferującym egzaminy PTE Academic UKVI oraz PTE Home.

 Map of the United Kingdom

Jaki egzamin wybrać?

Wymagany poziom znajomości języka angielskiego zależy od typu wizy. Do określania kompetencji językowych używana jest sześciostopniowa skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), gdzie A1 oznacza osoby początkujące, a C2 tych, którzy opanowali dany język.

Egzaminy PTE Academic oraz PTE Academic UKVI są identyczne pod względem treści, formy, stopnia trudności i sposobu oceniania. Jednakże tylko egzamin PTE Academic UKVI zawiera SELT Unique Reference Number (URN), niezbędny przy wypełnianiu wniosku wizowego do Wielkiej Brytanii.

Zwracamy uwagę, iż nie można po wykupieniu zmienić egzaminu PTE Academic na PTE Academic UKVI. Nie jest także możliwe wydanie SELT Unique Reference Number (URN) po przystpieniu do egzaminu.

Egzaminy z serii PTE Home zawsze zawierają numer SELT Unique Reference Number (URN).

Sugerujemy zapoznanie sie z informacjami wizowymi zawartymi na stronie Pearson PTE oraz na stronach Home Office.

Najpopularniesze typy wiz

Typ wizyMinimalny
poziom CEFR
Minimalny
wynik PTE
Wymagane
umiejętności językowe
Nazwa egzaminu
Skilled worker visaB143czytanie, pisanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu
PTE Academic UKVI
Start-up visaB259czytanie, pisanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu
PTE Academic UKVI
Innovator visaB259czytanie, pisanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu
PTE Academic UKVI
Tier 2 Minister of Religion visaB259czytanie, pisanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu
PTE Academic UKVI
Student visa
(below degree level
i.e. pre-sessional courses)
B143czytanie, pisanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu
PTE Academic UKVI
Student visa
(degree level and above)
B259czytanie, pisanie, mówienie
i rozumienie ze słuchu
PTE Academic UKVI
(czasami wystarczy
PTE Academic)
Family visaA1zaliczeniemówienie
i rozumienie ze słuchu
PTE Home A1
Family visa (extension)A2zaliczeniemówienie
i rozumienie ze słuchu
PTE Home A2

Pełna informacja znajduje się na stronach Pearson PTE.

Jak wygląda egzamin PTE?

Wszystkie egzaminy PTE tj. PTE Home A1, PTE Home A2, PTE Home B1, PTE Academic UKVI oraz PTE Academic są egzaminami komputerowymi. Egzaminy odbywają się w sali egzaminacyjnej na stanowiskach odseparowanych specjalnymi przegrodami od innych zdających. Egzamin odbywa się w zestawie słuchawkowym z wbudowanym mikrofonem.

PTE Home Score Report

Egzamin PTE Academic UKVI

Egzamin PTE Academic UKVI sprawdza poziom kompetencji w zakresie czytania, pisania, mówienia i rozumienia języka angielskiego.

Egzamin trwa 135 minut i nie ma przerw planowych. Można poprosić o przerwę na życzenie, będzie ona jednak odbywać się kosztem czasu egzaminu. W trakcie takiej przerwy egzamin nie zostaje zatrzymany i osoby zdające tracą dodatkowo część egzaminu.

Wynik egzaminu PTE Academic UKVI określa precyzyjnie poziom znajomości każdej z czterech podstawowych umiejętości językowych a także podaję średni wynik.

Progi określone we wnioskach wizowych określają minimalny wymagany wynik dla każdej umiejętności językowej a nie średni wynik egzaminu.

Liczba zdobytych punktów określa poziom znajomości języka angielskiego wg. skali od 10 do 90. Poniższa grafika przedstawia sposób przeliczenia punktów zdobytych na egzaminie PTE Academic UKVI na skalę CEFR (skala od A1 do C2).

Porównianie skali PTE Academic i CEFR

Wynik egzaminu Egzamin PTE Academic UKVI ważny jest 2 lata.

Egzaminy PTE Home

Egzaminy PTE Home określają poziom kompetencji językowych w zakresie mówienia i rozumienia języka angielskiego na wybranym poziomie.

Klienci mają do wyboru poziom A1, A2 oraz B1.

Egzamin trwa 30 minut i nie ma przerw planowych. Można wprawdzie poprosić o przerwę na życzenie, będzie ona jednak odbywać się kosztem czasu egzaminu. W trakcie takiej przerwy egzamin nie zostaje zatrzymany i osoby zdające tracą dodatkowo część egzaminu.

Wynik egzaminu PTE Home przekazuje informację czy dana osoba zdała egzamin czy nie (pass lub fail). Wynik egzaminu PTE Home ważny jest 2 lata.

PTE Home Score Report