Potwierdzanie tożsamości


Jednym z podstawowych zadań pracowników Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Vue jest potwierdzenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin. Zasady weryfikacji tożsamości różnią się w zależności od egzaminu. Okresla je Instytucja Certyfikująca np. the Institute of Internal Auditors, (ISC)², Graduate Management Admission Council (GMAC), the UKCAT Consortium, the LNAT Consortium, Project Management Institute, the CAIA Association i inne.

Przed przybyciem do Centrum Egzaminacyjnego należy zawsze upewnić się jakie dokumenty należy zabrać. Dokumenty muszą być okazane w oryginale (niedopuszczalne jest okazanie fotokopii lub zdjęcia) oraz muszą być ważne w dniu egzaminu. Dokumenty elektroniczne nie są akceptowane.

Jakim dokumentem potwierdzić tożsamość?

Podstawowymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie tożsamości są paszport, dowód osobisty, prawo jazdy. Każda osoba zapisująca się na egzamin akceptuje zasady przeprowadzania egzaminu ustalone przez instytucję wydającą certyfikat. Są tam określone między innymi zasady potwierdzenia tożsamości w tym informacje o rodzaju i liczbie wymaganych dokumentów oraz elementach, jakie dany te dokumenty muszą zawierać np. imię i nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie oraz podpis.

Informacje te zwykle można znaleźć także na stronach tych instytucji. Szukając tych informacji wpisujemy takie frazy jak „ID Requirements”, „What I need to bring to the Test Center” etc . Poniżej przedstawiamy przykładowe zrzuty ekranów z takich stron:

Należy sprawdzić, czy dokument zawiera podpis właściciela. Większość organizacji wymaga, by okazany dokument tożsamości zawierał:

  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • zdjęcie
  • podpis

Niektóre egzaminy wymagają okazania dodatkowego dokumentu tożsamości. Dokumentem uzupełniającym może być każdy z listy dokumentów podstawowych (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy) oraz np. podpisana karta płatnicza (ważna w dniu okazania).

Potwierdzanie tożsamości obywateli RP

Osoby posiadające polskie obywatelstwo mogą wylegitymować się Centrum Egzaminacyjnym BBIA w Warszawie paszportem, dowodem osobistym lub prawem jazdy (nie dotyczy egzaminów PTE).

Paszport

Polski paszport jest dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości w każdym Centrum Egzaminacyjnym Pearson Vue zlokalizowanym na całym świecie. Zawiera on wszystkie wymagane dane tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i podpis właściciela.

Wyjątek stanowi paszport dziecięcy. Jeżeli paszport wydawany jest dziecku, które nie ukończyło 13 roku życia, nie będzie on zawierał podpisu właściciela.

Osoby zapisane na egzaminy LNAT, UCAT oraz GED prosimy o sprawdzenie, czy ich paszport zawiera podpis.

Dowód osobisty

Najstarsze znajdujące się w obiegu polskie dowody osobiste, wydawane od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku, zawierają wszystkie wymagane dane tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i podpis.

Dowody osobiste wydawane w okresie od 1 marca 2015 do 6 listopada 2021 roku nie zawierają podpisu właściciela i tym samym nie spełniają wymogów okreslonych przez większości organizacji certyfikujących.

Najnowsze polskie dowody osobiste (wdawane od 7 listopada 2021 roku) posiadają ponownie podpis właściciela dokumentu.

Prawo jazdy

Wszystkie wersje polskiego prawa jazdy zawierają wymagane dane tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i podpis.

Moje imię i nazwisko zawiera polskie litery

Przy tworzeniu profilu w systemie egzaminacyjnym Pearson Vue lub instytucji certyfikującej wykorzystujemy wyłeącznie litery alfabetu angielskiego.

Wprowadzanie polskich znaków diakrytycznych może doprowadzić do usunięcia przez system informatyczny tych liter. W konsekwencji imię lub/i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu nie będzie zgodne z danymi z dokumentu tożsamości.

W szczególności osoby przystepujące do certyfikacji w ramach Project Management Institute (PMI) wielokrotnie spotykają się z tego typu problemami.

Potwierdzanie tożsamości cudzoziemców

Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa i zamierzają przystąpić do egzaminów Warszawie powinny okazać paszport.

Wyjątkiem są obywatele Unii Europejskiej, którzy mogą legitymować się zarówno paszportem jak i dowodem osobistym wydanym w kraju pochodzenia.

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?